Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...

U organizaciji Razvojne agencije Zagreb održano je online javno izlaganje u okviru postupka strateške procjene utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba na okoliš (SPUO)

Dana  31. svibnja 2022., u organizaciji Razvojne agencije Zagreb kao tijela nadležnog za postupak SPUO, održano je online javno izlaganje u okviru postupka strateške procjene utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba na okoliš (SPUO).

Otvoren LIFE natječaj za 2022. godinu

Dana 25. svibnja 2022. godine Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na Info danu povodom objave LIFE natječaja za 2022. godinu. Info dan je proveden u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Nacionalne kontakt točke za Program LIFE u suradnji s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA).

Najava Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za ulaganje u okviru investicije „C1.6. R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ otvoreno je od strane Ministarstva turizma i sporta u razdoblju od 19. svibnja do 3. lipnja 2022. godine s ciljem prikupljanja komentara i prijedloga zainteresirane javnosti.

Razvojna agencija Zagreb pruža informativno – edukativni sadržaj Mogućnosti financiranja privremenog smještaja funkcionalno ovisnih starijih osoba i Sigurne kuće za zlostavljane žene

U svrhu poboljšanja dostupnosti, pristupačnosti, priuštivosti i kvalitete socijalnih usluga za starije osobe te usklađivanja obiteljskog i poslovnog života osoba koje brinu za starije osobe (većinom žene) potrebno je unaprijediti sustav socijalnih usluga za starije osobe. Programom Vlade predviđeno je da će se povećati kapacitet smještaja te poboljšati sustav skrbi za starije i nemoćne uvođenjem kriterija, standarda i kontrole kvalitete skrbi smještaja.

Razvojna agencija Zagreb pruža informativno – edukativni sadržaj Potencijalni EU izvori financiranja projekata Sektora za sport i mlade

U Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2030. navedeno je da će se ulaganjem u mjere socijalne politike koje uključuju i poboljšanje pristupa i kvalitete temeljne društvene infrastrukture i usluga, uključujući obrazovnu, zdravstvenu, kulturnu ili sportsku infrastrukturu i programe, pridonijeti poboljšanju kvalitete života u svim krajevima Hrvatske.

Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na stručnom skupu „Suradnja između Hrvatske i Savezne zemlje Rheinland-Pfalz“

U hotelu Esplanade održan je stručni skup „Suradnja između Hrvatske i Savezne zemlje Rheinland-Pfalz“ 28. travnja 2022. godine.

Predstavnici Razvojne agencije Zagreb sudjelovali su na županijskom savjetovanju u organizaciji Hrvatske zajednice županija, Međimurske županije, Državne škole za javnu upravu i Zaklade Konrad Adenauer

Predstavnici Razvojne agencije Zagreb sudjelovali su na županijskom savjetovanju koje se, u organizaciji Hrvatske zajednice županija, Međimurske županije, Državne škole za javnu upravu i Zaklade Konrad Adenauer, održalo u Sv. Martinu na Muri 21. i 22. travnja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ u okviru NPOO

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje otvoreni Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“. (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1). 

Razvojna agencija Zagreb održala je webinar „Javni Poziv kojim se sufinanciraju sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije”

Putem webinara Razvojna agencija Zagreb pojasnila je temu i svrhu Poziva „Javni Poziv za poticanje obnovljivih izvora energije”.

MRRFEU u suradnji s resornim tijelima izradio informativni bilten o Programima Unije

Koordinacija praćenja Programa Unije, osim objedinjivanja podataka o organizacijskoj strukturi, iskorištenosti pojedinog instrumenta, izvještavanja i osiguravanja dostupnosti informacija, također želi potaknuti što veći broj potencijalnih korisnika na angažman i upoznavanje s mogućnostima koje nude pojedini programi.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.