Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...

Razvojna agencija Zagreb pruža informativno – edukativni sadržaj Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Ulaganja u okviru ovog Poziva ovisit će o indeksu turističke razvijenosti na način da će se primarno ulagati u slabije razvijena turistička područja izvan glavnih turističkih i obalnih područja.

Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na početnom sastanku (kick-off) projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“

Dana 14. lipnja 2022. godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održan je početni sastanak (kick-off) projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“.

Projekt provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), a financirano je iz Norveškoga financijskog mehanizma 2014.-2021.

Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na SACHE lokalnom događaju: Visoke tehnologije & inovativni financijski instrumenti kao kreatori pozitivne transformacije kulturne baštine

Dana 8. lipnja 2022. u organizaciji Zagrebačkog inovacijskog centra u suradnji s Muzejom grada Zagreba u sklopu EU projekta SACHE predstavljeni su primjeri dobre prakse digitalizacije kulturne baštine, projektne ideje nastale u okviru SACHE Matchmaking radionice, kao i inovativni načini financiranja istih.

U organizaciji Razvojne agencije Zagreb održano je online javno izlaganje u okviru postupka strateške procjene utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba na okoliš (SPUO)

Dana  31. svibnja 2022., u organizaciji Razvojne agencije Zagreb kao tijela nadležnog za postupak SPUO, održano je online javno izlaganje u okviru postupka strateške procjene utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba na okoliš (SPUO).

Otvoren LIFE natječaj za 2022. godinu

Dana 25. svibnja 2022. godine Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na Info danu povodom objave LIFE natječaja za 2022. godinu. Info dan je proveden u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Nacionalne kontakt točke za Program LIFE u suradnji s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA).

Najava Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za ulaganje u okviru investicije „C1.6. R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ otvoreno je od strane Ministarstva turizma i sporta u razdoblju od 19. svibnja do 3. lipnja 2022. godine s ciljem prikupljanja komentara i prijedloga zainteresirane javnosti.

Razvojna agencija Zagreb pruža informativno – edukativni sadržaj Mogućnosti financiranja privremenog smještaja funkcionalno ovisnih starijih osoba i Sigurne kuće za zlostavljane žene

U svrhu poboljšanja dostupnosti, pristupačnosti, priuštivosti i kvalitete socijalnih usluga za starije osobe te usklađivanja obiteljskog i poslovnog života osoba koje brinu za starije osobe (većinom žene) potrebno je unaprijediti sustav socijalnih usluga za starije osobe. Programom Vlade predviđeno je da će se povećati kapacitet smještaja te poboljšati sustav skrbi za starije i nemoćne uvođenjem kriterija, standarda i kontrole kvalitete skrbi smještaja.

Razvojna agencija Zagreb pruža informativno – edukativni sadržaj Potencijalni EU izvori financiranja projekata Sektora za sport i mlade

U Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2030. navedeno je da će se ulaganjem u mjere socijalne politike koje uključuju i poboljšanje pristupa i kvalitete temeljne društvene infrastrukture i usluga, uključujući obrazovnu, zdravstvenu, kulturnu ili sportsku infrastrukturu i programe, pridonijeti poboljšanju kvalitete života u svim krajevima Hrvatske.

Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na stručnom skupu „Suradnja između Hrvatske i Savezne zemlje Rheinland-Pfalz“

U hotelu Esplanade održan je stručni skup „Suradnja između Hrvatske i Savezne zemlje Rheinland-Pfalz“ 28. travnja 2022. godine.

Predstavnici Razvojne agencije Zagreb sudjelovali su na županijskom savjetovanju u organizaciji Hrvatske zajednice županija, Međimurske županije, Državne škole za javnu upravu i Zaklade Konrad Adenauer

Predstavnici Razvojne agencije Zagreb sudjelovali su na županijskom savjetovanju koje se, u organizaciji Hrvatske zajednice županija, Međimurske županije, Državne škole za javnu upravu i Zaklade Konrad Adenauer, održalo u Sv. Martinu na Muri 21. i 22. travnja.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.