Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...

Održana prva sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. godine na okoliš

U prostorijama Razvojne agencije Zagreb 28. veljače 2023. održana je prva sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. godine na okoliš.

Na sjednici su, u skladu s dnevnim redom, predstavnici Razvojne agencije kao tijela nadležnog za provođenje postupka strateške procjene te izrađivača strateškog akta dali osnovne informacije o Planu razvoja, dok su predstavnici izrađivača studije ukratko prezentirali metodologiju izrade Studije utjecaja na okoliš i njene glavne nalaze i zaključke.

Prisutni članovi Povjerenstva iznijeli su svoje primjedbe na materijal Plana i Studije, te će se kroz ožujak izvršiti izmjene i dopune nacrta dokumenata kao i održati sljedeća sjednica Povjerenstva.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.