Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...

Regionalni razvoj i strateško planiranje

Regionalni razvoj dugoročan je proces unapređenja održivog gospodarskog i društvenog razvoja koji se ostvaruje kroz prepoznavanje, poticanje i upravljanje razvojnim potencijalom. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u Europskoj uniji.

Kako bi se postigao ravnomjerniji razvoj zemlje te smanjile društveno-gospodarske razlike, prema Strategiji regionalnog razvoja osiguran je koordinirani pristup upravljanju i razvoju svih dijelova zemlje povezivanjem različitih ministarstava i drugih državnih institucija s nacionalnim, regionalnim i lokalnim sudionicima društveno-gospodarskog razvoja.

Politika regionalnog razvoja u Republici Hrvatskoj podrazumijeva planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja. Temelji upravljanja politikom regionalnog razvoja uspostavljeni su prihvaćanjem Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske te Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN br. 147/14, 123/17, 118/18).

STRATEŠKO PLANIRANJE

Strateško planiranje razvoja ključno je za definiranje smjerova, područja i ciljeva razvoja Grada Zagreba kao glavnog grada i najvećeg urbanog središta Republike Hrvatske koji je i do sada bio glavni pokretač razvoja cijele zemlje. Važeća Strategija razvoja Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine definirala je glavne smjernice, područja i ciljeve razvoja Grada Zagreba do 2020. godine i u tom smislu Grad Zagreb napravio je značajne razvojne iskorake.

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela. Ovim zakonom uvodi se integrirani sustav planiranja razvoja na nacionalnoj razini te županijskim i lokalnim razinama, a koji obuhvaća dugoročno i srednjoročno strateško planiranje te kratkoročno realizaciju programa, aktivnosti i projekata.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Grad Zagreb ima obvezu izrade i donošenja strateškog dokumenta Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021-2027 sukladno novoj financijskoj perspektivi za korištenje EU fondova. Na taj način će se usklađivanjem Plana razvoja Grada Zagreba 2021-2027 s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030 (NRS 2030) omogućiti korištenje EU sredstava za ključne razvojne projekte Grada Zagreba.

Plan razvoja Grada Zagreba 2021-2027 obuhvatit će sukladno ključnim područjima iz NRS 2030 sve glavne izazove urbanog razvoja Grada Zagreba i definirati razvojne smjerove koji trebaju dati rješenje za te izazove. Posebna pozornost i polazište u izradi biti će EU smjernice za razvoj „pametnih gradova“ i EU ulagački prioritet „Europa bliža građanima“ čime će ovaj strateški dokument imati za cilj prije svega stvaranje uvjeta za bolji i kvalitetniji život svih građana Grada Zagreba.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.