Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...

Tiskanje promotivnih materijala za potrebe projekta Budi STEMfluencer

U sklopu odobrenih aktivnosti i budžeta projekta predviđene su aktivnosti informiranja i komunikacije sa svrhom promoviranja aktivnosti i rezultata projekta. Prema Komunikacijskom planu projekta predviđa se tisak brošure projekta, postera i roll up postera, majica, kapa i sl.

Detaljnije o postupku javne nabave na https://razvojnaagencijazagreb.hr/dokumenti/javna-nabava u sekciji Postupci javne nabave - objava.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.