„Grad Zagreb ‐ urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti“

Naši projekti

Razvojna agencija Zagreb pruža informativno – edukativni sadržaj Mogućnosti financiranja privremenog smještaja funkcionalno ovisnih starijih osoba i Sigurne kuće za zlostavljane žene

U svrhu poboljšanja dostupnosti, pristupačnosti, priuštivosti i kvalitete socijalnih usluga za starije osobe te usklađivanja obiteljskog i poslovnog života osoba koje brinu za starije osobe (većinom žene) potrebno je unaprijediti sustav socijalnih usluga za starije osobe. Programom Vlade predviđeno je da će se povećati kapacitet smještaja te poboljšati sustav skrbi za starije i nemoćne uvođenjem kriterija, standarda i kontrole kvalitete skrbi smještaja.

Razvojna agencija Zagreb pruža informativno – edukativni sadržaj Potencijalni EU izvori financiranja projekata Sektora za sport i mlade

U Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2030. navedeno je da će se ulaganjem u mjere socijalne politike koje uključuju i poboljšanje pristupa i kvalitete temeljne društvene infrastrukture i usluga, uključujući obrazovnu, zdravstvenu, kulturnu ili sportsku infrastrukturu i programe, pridonijeti poboljšanju kvalitete života u svim krajevima Hrvatske.

Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na stručnom skupu „Suradnja između Hrvatske i Savezne zemlje Rheinland-Pfalz“

U hotelu Esplanade održan je stručni skup „Suradnja između Hrvatske i Savezne zemlje Rheinland-Pfalz“ 28. travnja 2022. godine.

Predstavnici Razvojne agencije Zagreb sudjelovali su na županijskom savjetovanju u organizaciji Hrvatske zajednice županija, Međimurske županije, Državne škole za javnu upravu i Zaklade Konrad Adenauer

Predstavnici Razvojne agencije Zagreb sudjelovali su na županijskom savjetovanju koje se, u organizaciji Hrvatske zajednice županija, Međimurske županije, Državne škole za javnu upravu i Zaklade Konrad Adenauer, održalo u Sv. Martinu na Muri 21. i 22. travnja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ u okviru NPOO

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje otvoreni Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“. (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1). 

Razvojna agencija Zagreb održala je webinar „Javni Poziv kojim se sufinanciraju sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije”

Putem webinara Razvojna agencija Zagreb pojasnila je temu i svrhu Poziva „Javni Poziv za poticanje obnovljivih izvora energije”.

MRRFEU u suradnji s resornim tijelima izradio informativni bilten o Programima Unije

Koordinacija praćenja Programa Unije, osim objedinjivanja podataka o organizacijskoj strukturi, iskorištenosti pojedinog instrumenta, izvještavanja i osiguravanja dostupnosti informacija, također želi potaknuti što veći broj potencijalnih korisnika na angažman i upoznavanje s mogućnostima koje nude pojedini programi.

Pozivamo vas na sudjelovanje na webinaru „Javni Poziv kojim se sufinanciraju sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije”

Pozivamo vas na sudjelovanje na webinaru „Javni Poziv kojim se sufinanciraju sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije”, a koji je objavljen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Webinar će se održati u petak 22.04.2022. u 10 sati.

Podrška u provedbi natječaja „{ZAJEDNO} za zelene ideje“

U sklopu natječaja pozivaju se registrirane nevladine udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te hrvatske proizvođače koji obavljaju djelatnost proizvodnje sukladno Zakonu o poljoprivredi i neprofitne pravne osoba da, od 11. travnja do 8. svibnja 2022., ispunjavanjem obrasca na mrežnoj stranici jednizadrugezajedno.hr prijave svoje projekte, inovacije ili proizvode u kategorijama zaštite okoliša i održivosti, edukacija te poticaja održivom poduzetništvu i proizvodnji.

Razvojna agencija Zagreb pruža informativno – edukativni sadržaj Zdravstvo NPOO

Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) odobren je od strane Europske komisije u srpnju 2021. Hrvatskoj će u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost biti raspoloživa bespovratna sredstva u okvirnom iznosu 6,3 milijardi eura, ili 47,5 milijardi kuna, i zajmovi u okvirnom iznosu 3,6 milijardi eura, ili 27,1 milijardi kuna.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.