„Grad Zagreb ‐ urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti“

Naši projekti

Održani sastanci Radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027.

Dana 05. listopada 2021. u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održani su sastanci s članovima Radnih skupina (Pametna Hrvatska, Zelena Hrvatska, Povezana Hrvatska, Solidarna Hrvatska i Integrirani teritorijalni razvoj) za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027.

Hrvatskoj uplaćen predujam u iznosu od 6,14 milijardi kuna za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Danas je Europska komisija izvršila isplatu predujma Republici Hrvatskoj, iz Mehanizma oporavka i otpornosti u iznosu od 818,4 milijuna eura odnosno 6,14 milijardi kuna, što predstavlja najvišu pojedinačnu uplata EU sredstava u državni proračun od kad je Hrvatska članica Europske unije.

Održana završna konferencija i proglašenje najuspješnijeg tima projekta „U školi otvorene kohezije, ASOC“

Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na završnoj konferenciji projekta „U školi otvorene kohezije – At School on Open Cohesion, ASOC“ u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U projektu je sudjelovalo deset timova srednjih škola s područja Republike Hrvatske.
Pobjedu za najbolji tim u školskoj godini 2020./2021. odnio je ASOC tim Isidor's Investigators iz Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice.

Europski tjedan regija i gradova (EURegionsWeek), 11.-14. listopad 2021.

Europski tjedan regija i gradova (EURegionsWeek) veliki je godišnji događaj sa sjedištem u Bruxellesu posvećen kohezijskoj politici tijekom kojega gradovi i regije pokazuju svoju sposobnost stvaranja rasta i radnih mjesta, provedbe kohezijske politike Europske unije i dokazuju važnost lokalne i regionalne razine za dobro europsko upravljanje. Radi se o jedinstvenoj platformi za komunikaciju i umrežavanje koja ima za cilj doprinijeti izgradnji  kapaciteta kroz učenje i razmjenu iskustava i dobre prakse te olakšati suradnju između regija i gradova iz cijele Europe.

Objavljena prva tri Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“ financirana sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravitelj Programa „Energija i klimatske promjene“ 14. rujna 2021. godine objavilo je prva tri Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa. Program „Energija i klimatske promjene“ sufinanciran je sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., uz tehničku i stručnu podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar kao Programskog partnera te Norveške uprave za vodne resurse i energiju kao Programskog partnera države donatora.

Zagreb u borbi za najbolji županijski EU projekt za 2021. godinu

Hrvatska zajednica županija u partnerstvu s medijskom kućom Hanza Media, Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i portalom zupan.hr provodi izbor za najbolji županijski EU projekt za 2021. godinu s ciljem povećanja razine osviještenosti građana o dosadašnjem uspješnom korištenju sredstava EU i predstavljanja brojnih uspješnih lokalnih projekata EU.

Projekt "Innovation in dressing techniques" imao je namjeru prikazati suvremeni pristup u liječenju, previjanju i prevenciji kroničnih rana te kao pomoć u rješavanju problema koji nastaju u njihovom zbrinjavanju.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klim. promjenama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 23. srpnja 2021. Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi (u daljnjem tekstu: Javni poziv), Referentni broj: JP Z0-6/2021.

4. rok za projekte u području sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje) i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti

U sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska objavljen je ciljani 4. rok za dostavu projektnih prijedloga za projekte u području sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje) i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti (Prioritetna os 3, Investicijski prioritet 11).

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022.

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2021./2022. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 7. srpnja 2021. Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.
Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01%.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.