provedba eu projekta header

„Grad Zagreb ‐ urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti“

Naši projekti

Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata.

Prijave na natječaje iz nove financijske perspektive početkom 2023.

Prvi pozivi u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027., kojim je Hrvatskoj na raspolaganju devet milijardi eura, bit će raspisani do kraja ove, a prijave će krenuti početkom 2023. godine, izvijestila je u četvrtak ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU-a Nataša Tramišak.

Europska komisija usvojila Sporazum o partnerstvu i prihvatila hrvatsku strategiju ulaganja 9 milijardi eura u novom financijskom razdoblju 2021.-2027.

Europska komisija usvojila je Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. - 2027., utvrđujući strategiju ulaganja u iznosu od 9 milijardi eura za financiranje kohezijske politike.

Odobren Interreg program Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.

Europska komisija odobrila je Interreg program Slovenija – Hrvatska 2021.-2027. odlukom od dana 11.08.2022.

Održana info radionica „Interreg Euro-MED 2021.- 2027., 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga“

Dana 22.7.2022. Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na info radionici „Interreg Euro-MED 2021.- 2027., 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga“ u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Održana prezentacija “Financijski instrumenti Europske unije“

Dana 7. srpnja 2022., u Razvojnoj agenciji Zagreb održana je prezentacija Financijski instrumenti Europske unije.

Razvojna agencija Zagreb pruža informativno – edukativni sadržaj Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-11 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Ulaganja u okviru ovog Poziva ovisit će o indeksu turističke razvijenosti na način da će se primarno ulagati u slabije razvijena turistička područja izvan glavnih turističkih i obalnih područja.

Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na početnom sastanku (kick-off) projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“

Dana 14. lipnja 2022. godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održan je početni sastanak (kick-off) projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“.

Projekt provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), a financirano je iz Norveškoga financijskog mehanizma 2014.-2021.

Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na SACHE lokalnom događaju: Visoke tehnologije & inovativni financijski instrumenti kao kreatori pozitivne transformacije kulturne baštine

Dana 8. lipnja 2022. u organizaciji Zagrebačkog inovacijskog centra u suradnji s Muzejom grada Zagreba u sklopu EU projekta SACHE predstavljeni su primjeri dobre prakse digitalizacije kulturne baštine, projektne ideje nastale u okviru SACHE Matchmaking radionice, kao i inovativni načini financiranja istih.

U organizaciji Razvojne agencije Zagreb održano je online javno izlaganje u okviru postupka strateške procjene utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba na okoliš (SPUO)

Dana  31. svibnja 2022., u organizaciji Razvojne agencije Zagreb kao tijela nadležnog za postupak SPUO, održano je online javno izlaganje u okviru postupka strateške procjene utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba na okoliš (SPUO).

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.