„Grad Zagreb ‐ urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti“

Naši projekti

Europska komisija usvojila Sporazum o partnerstvu i prihvatila hrvatsku strategiju ulaganja 9 milijardi eura u novom financijskom razdoblju 2021.-2027.

Europska komisija usvojila je Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. - 2027., utvrđujući strategiju ulaganja u iznosu od 9 milijardi eura za financiranje kohezijske politike.

Odobren Interreg program Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.

Europska komisija odobrila je Interreg program Slovenija – Hrvatska 2021.-2027. odlukom od dana 11.08.2022.

Održana info radionica „Interreg Euro-MED 2021.- 2027., 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga“

Dana 22.7.2022. Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na info radionici „Interreg Euro-MED 2021.- 2027., 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga“ u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Održana prezentacija “Financijski instrumenti Europske unije“

Dana 7. srpnja 2022., u Razvojnoj agenciji Zagreb održana je prezentacija Financijski instrumenti Europske unije.

Razvojna agencija Zagreb pruža informativno – edukativni sadržaj Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Ulaganja u okviru ovog Poziva ovisit će o indeksu turističke razvijenosti na način da će se primarno ulagati u slabije razvijena turistička područja izvan glavnih turističkih i obalnih područja.

Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na početnom sastanku (kick-off) projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“

Dana 14. lipnja 2022. godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održan je početni sastanak (kick-off) projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“.

Projekt provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), a financirano je iz Norveškoga financijskog mehanizma 2014.-2021.

Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na SACHE lokalnom događaju: Visoke tehnologije & inovativni financijski instrumenti kao kreatori pozitivne transformacije kulturne baštine

Dana 8. lipnja 2022. u organizaciji Zagrebačkog inovacijskog centra u suradnji s Muzejom grada Zagreba u sklopu EU projekta SACHE predstavljeni su primjeri dobre prakse digitalizacije kulturne baštine, projektne ideje nastale u okviru SACHE Matchmaking radionice, kao i inovativni načini financiranja istih.

U organizaciji Razvojne agencije Zagreb održano je online javno izlaganje u okviru postupka strateške procjene utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba na okoliš (SPUO)

Dana  31. svibnja 2022., u organizaciji Razvojne agencije Zagreb kao tijela nadležnog za postupak SPUO, održano je online javno izlaganje u okviru postupka strateške procjene utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba na okoliš (SPUO).

Otvoren LIFE natječaj za 2022. godinu

Dana 25. svibnja 2022. godine Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na Info danu povodom objave LIFE natječaja za 2022. godinu. Info dan je proveden u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Nacionalne kontakt točke za Program LIFE u suradnji s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA).

Najava Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za ulaganje u okviru investicije „C1.6. R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ otvoreno je od strane Ministarstva turizma i sporta u razdoblju od 19. svibnja do 3. lipnja 2022. godine s ciljem prikupljanja komentara i prijedloga zainteresirane javnosti.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.