Upravno vijeće

Zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba za predsjednika i članove Upravnog vijeća javne ustanove “Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja” izabrani su:

  • Ria Bilić, predsjednica
  • Igor Delak, član
  • Daniela Juroš Pečnik, članica
  • Marijana Sumpor, članica
  • Natalija Vuger, članica, predstavnica radnika

Sjednice Upravnog vijeća

18. Sjednica Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb - 09.03.2022.

Dana 09. ožujka 2022. godine održana je 18. sjednica Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja na kojoj je usvojen zapisnik s 17. sjednice, usvojen je Plan rada i godišnji financijski plan za 2022. godinu, prihvaćeno je Izvješće o radu i financijskom poslovanju Razvojne agencije Zagreb za 2021. godinu, donesena je Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu, utvrđen je godišnji obračun za 2021. godinu Razvojne agencije Zagreb, podneseno je i raspravljeno Izvješće o potrebama za promjenom unutarnjeg ustrojstva i novom sistematizacijom radnih mjesta, iznesen Operativni plan izrade Plana razvoja Grada Zagreba, te je dana suglasnost na pokretanje postupka javne nabave Izrade studije utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba 2021-2027 na okoliš.