Upravno vijeće

Zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba za predsjednika i članove Upravnog vijeća javne ustanove “Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja” izabrani su:

  • Daniela Juroš Pečnik, predsjednica
  • Mirka Jozić, članica
  • Miro Laco, član
  • Mirjana Zubak, članica

Sjednice Upravnog vijeća

16. Sjednica Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb - 14.01.2021.

Dana 14. siječnja 2021. godine održana je 16. sjednica Upravnog vijeća Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja na kojoj je usvojen zapisnik s 15. sjednice, usvojen je Plan rada i godišnji financijski plan za 2021. godinu, te je prihvaćeno Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Razvojne agencije Zagreb za 2020. godinu.