Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15 ).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštovanja i suradnje te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti Razvojnoj agenciji Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, službeniku za informiranje:

Pisanim putem na adresu:

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Ulica Augusta Harambašića 39, 10000 Zagreb

Putem elektroničke pošte:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefonom na broj:

01/460-3482

ili donijeti osobno radnim danom od 8:00 do 16:00 sati

Službenik za informiranje:

Julije Katančević 
tel: 01/460-3488, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Razvojna agencija Zagreb za kooordinaciju i poticanje regionalnog razvoja ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je u skladu s kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

docZahtjev za dopunu ili ispravak informacije

docZahtjev za pristup informacijama

docŽalba protiv rješenja pristupa nformacijama

docxŽalba šutnja uprave pristup informacijama

docxZahtjev za ponovnu uporabu informacija

pdfKriteriji za određivanje visine naknade

pdfOdluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

pdfOdluka o imenovanju službenika za informiranje

pdfGodišnje izvješće za 2019. godinu

pdfGodišnje izvješće za 2020. godinu 

pdfGodišnje izvješće za 2021. godinu

pdfGodišnje izvješće za 2022. godinu

pdfGodišnje izvješće za 2023. godinu

pdfUpitnik za samoprocjenu TJV_RAZ.pdf

 

Savjetovanje s javnošću

Grad Zagreb službene stranice

 

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.