„Grad Zagreb ‐ urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti“

Naši projekti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (JP EU-1/2022)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (JP EU-1/2022).

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će objaviti Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 30. ožujka objaviti Javni poziv kojim će se pravnim osobama sufinancirati sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije.

Održana druga sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba

U prostoru Razvojne agencije Zagreb 14. ožujka 2022. održana je druga sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027.

Najava LIFE natječaja za 2022. godinu

Očekuje se da će svi LIFE pozivi za projektne prijedloge 2022. biti objavljeni na Funding & Tenders opportunities portalu 17. svibnja 2022.

Interreg Euro-MED Akademija

Interreg Euro-MED Akademija ima za cilj jačanje kapitalizacije i podupiranje prijenosa znanja stečenog kroz projekte programa Interreg Mediteran u programskom razdoblju 2014. – 2020., kao i ono koje će tek biti stvoreno kroz projekte programa Interreg Euro-MED u programskom razdoblju 2021. – 2027.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je tri Javna poziva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javne pozive:

  • Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata poticanja "PLASTIC FREE ZONE" (JP ZO 2/2022)
  • Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. "divlja odlagališta") (ZO-1/2022)
  • Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima (Z0-3/2022)

Grad Zagreb u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o. i Razvojnom agencijom Zagreb prijavio projekt pod nazivom „ECO RAI“

Grad Zagreb (Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje) u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o. i Razvojnom agencijom Zagreb je dana 23. veljače 2022. prijavio projekt pod nazivom „ECO RAI“ – Procjena, obnova i unapređenje ekosustava u gradovima Središnje Europe.

Razvojna agencija Zagreb pruža informativno – edukativni sadržaj Obrazovanje, znanost i istraživanje NPOO

Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) odobren je od strane Europske komisije u srpnju 2021. Hrvatskoj će u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost biti raspoloživa bespovratna sredstva u okvirnom iznosu 6,3 milijardi eura, ili 47,5 milijardi kuna, i zajmovi u okvirnom iznosu 3,6 milijardi eura, ili 27,1 milijardi kuna.

Program Kreativna Europa (2021. –2027.) – aktualni natječaji

Program Europske unije Kreativna Europa namijenjen je kulturnom i audiovizualnom sektoru i dijeli se na dva zasebna potprograma – potprogram Kultura i potprogram MEDIA.

Razvojna agencija Zagreb pruža informativno – edukativni sadržaj Obnove zgrada iz NPOO

Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) odobren je od strane Europske komisije u srpnju 2021. Hrvatskoj će u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost biti raspoloživa bespovratna sredstva u okvirnom iznosu 6,3 milijardi eura, ili 47,5 milijardi kuna, i zajmovi u okvirnom iznosu 3,6 milijardi eura, ili 27,1 milijardi kuna.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.