provedba eu projekta header

„Grad Zagreb ‐ urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti“

Naši projekti

Objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga za jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

Objavljen je poziv za dostavu projektnih prijedloga za jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području, financiran Financijskim mehanizamom Europskog gospodarskog prostora (EEA) 2014.-2021.

Nadležno tijelo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, a vrijednost poziva iznosi 22.270.362,00 EUR.

Najava poziva "POBOLJŠANJE VJEŠTINA I KOMPETENTNOSTI UČITELJA I OSTALIH OBRAZOVNIH RADNIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU"

Najavljen je poziv za dostavu prijedloga "POBOLJŠANJE VJEŠTINA I KOMPETENTNOSTI UČITELJA I OSTALIH OBRAZOVNIH RADNIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU" putem sheme malih bespovratnih sredstava Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Vlada RH usvojila prijedlog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO)

Vlada je u četvrtak 29. 04. 2021. usvojila prijedlog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) ukupne procijenjene vrijednosti 48,7 milijardi kuna, koji šalje Europskoj komisiji na završno usuglašavanje.

Odobrena sredstva za projekt „Opremanje garderoba i rekonstrukcija dijela podrumske stropne konstrukcije ZP Mladost“

Temeljem Odluke Ministarstva turizma i sporta o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini, Gradu Zagrebu odobrena su sredstva u iznosu 492.250,00 kuna za projekt „Opremanje garderoba i rekonstrukcija dijela podrumske stropne konstrukcije ZP Mladost“.

Druga ekonomska škola iz Zagreba započela je s provođenjem projekta „U školi otvorene kohezije, ASOC“

Druga ekonomska škola iz Zagreba započela je s provođenjem projekta „U školi otvorene kohezije, ASOC“ koji se u školskoj godini 2020./2021. provodi u 10 odabranih srednjih škola iz cijele Hrvatske s čak 300 uključenih učenika.

Razvojna agencija Zagreb održala je webinar "Pripreme u procesu programiranja za JLP(R)S"

Putem webinara prezentirani su dosadašnji koraci u procesu programiranja, ciljevi EU i novi Operativni programi.

Pozivamo vas na sudjelovanje na webinaru "Pripreme u procesu programiranja za JLP(R)S"

Putem webinara u trajanju od 30 minuta prezentirat ćemo vam dosadašnje korake u procesu programiranja, ciljeve EU i nove Operativne programe.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza

Pozivom se želi pokrenuti ciklus modernizacije autobusnih voznih parkova korisnika. Specifični cilj Poziva je zamjena zastarjelog voznog parka i osiguranje odgovarajuće razine usluge javnog prijevoza na linijama koje su predmet ugovora o javnim uslugama sklopljenim između tijela javne vlasti i prijevoznika.

Odabrane škole za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“

Dana 04. ožujka 2021. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o odabiru prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“.
Navedenom Odlukom Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije predložilo je 10 srednjih škola s područja Republike Hrvatske za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“ koji će se provoditi u školskoj godini 2020./2021.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“

Kroz projekt educira se studentsku populaciju o mogućnostima korištenja fondova Europske unije te informira polaznike o uspješnim EU projektima.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.