Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...

Razvojna agencija Zagreb postala je članica Europskog udruženja regionalnih koordinatora – EURADA

Razvojna agencija Zagreb postala je u siječnju 2023. godine članica Europskog udruženja regionalnih koordinatora – EURADA.
EURADA je pionir gospodarskog razvoja koje djeluje od 1992. godine.

Udruženje je mjesto za umrežavanje, lobiranje i sudjelovanje u društveno ekonomskom razvoju čiji su članovi s područja Europe, ali i pridruženi partneri diljem svijeta.

Udruženje potiče i olakšava stvaranje partnerstva među regijama te ima snažan program aktivnosti:

 • povezuje regionalne razvojne agencije radi poticanja sudjelovanja u europskim projektima
 • povezuje regionalne razvojne agencije s institucijama Europske unije
 • zastupa interese razvojnih agencija u institucijama Europske unije
 • promiče aktivnosti razvojnih agencija na konferencijama, radionicama i događanjima koje organiziraju institucije Europske unije
 • omogućuje izravno uključivanje u međunarodne i regionalne inicijative za suradnju u Europi i šire (Latinska Amerika, Kina, Japan i drugi)
 • povećava vidljivost regionalnih razvojnih agencija.

Tajništvo EURADA-e sudjeluje, izravno ili neizravno preko svojih članova, u radnim skupinama i odborima kojima koordinira Europska komisija i ostale institucije koje pomažu Europskoj komisiji i kreatorima politika u praćenju provedbe EU zakonodavstva, politika i programa te njihovoj izradi i razmjeni iskustava i najboljih praksi. Radne skupine i odbori u kojima sudjeluje EURADA su:

 • DG Grow SME Envoy Network – kreiranje politika i propisa za mala i srednja poduzeća
 • Just Transition Platform – strateška razmjena izazova koje dijele s dionicima uključenima u proces tranzicije
 • DG Regio – partner za regulaciju zajedničke odredbe
 • I3 Expert Group
 • OECD LEED – Upravni odbor za lokalno zapošljavanje i gospodarski razvoj
 • SSH Centre Project Advisory Board – suradnja između istraživača društvenih i humanitarnih znanosti, organizacija civilnog društva, kreatora politika, poslovne zajednice

Radne skupine EURADA-e olakšavaju partnerstva i razmjenu znanja i iskustva između praktikanata o nizu različitih tema. Cilj radnih skupina, kojima obično predsjedaju članovi, je stvoriti zajednicu stručnjaka koji će:

 • olakšati razmjenu najboljih praksi i znanja
 • predvoditi nove ideje i surađivati na europskoj razini kako bi se razvili novi projekti
 • širiti najbolje prakse i inicijative vezane za temu radne skupine
 • angažirati partnere za rad na zajedničkim inicijativama i projektima
 • povećati potporu za lokalne i regionalne agencije te mala i srednja poduzeća.

Razvojna agencija Zagreb sudjeluje u EURADA radnim skupinama:

 1. Smart Heritage Cities Working Group – područje kulturne baštine
 2. Digitalisation Working Group – digitalna tranzicija i industrija 4.0
 3. Working Group on Interregional Innovation Investments (I3) – uspostavljena kako bi se članovima pomoglo da se uključe u I3 inicijativu
 4. Strategic Foresight Working Group – analiza strategija, metodologija, alata i instrumenata sa stajališta upravljanja inovacijskim ekosustavima

Također, EURADA je uključena u provedbu programa EU-Japan Region-to-Region Innovation Cooperation, ECCPa i IURCa, koji članovima omogućuju da budu izravno uključeni u međunarodne i regionalne inicijative suradnje (Europa, Latinska Amerika, Kina, Japan i drugi).

Razvojna agencija Zagreb sa zadovoljstvom sudjeluje u EURADA obitelji: https://www.eurada.org/

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.