„Grad Zagreb ‐ urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti“

Naši projekti

Music Moves Europe 2022

Otvoren je poziv za dostavu prijedloga za Music Moves Europe – potporu europskom glazbenom sektoru s rokom za predaju projektnih prijedloga 12. siječnja 2023. godine u 17:00 CET.

Potpora za Europske projekte suradnje 2023

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje s rokom za predaju projektnih prijedloga 23. veljače 2023. godine u 17:00 CET.

Otvorene prijave za nagradu Novog europskog Bauhausa 2023

Europska komisija još jednom nagrađuje inkluzivne i održive projekte koji se zasnivaju na novim rješenjima i konceptima kojima se oblikuju novi životni stilovi. Rok za predaju projektnih rješenja je 31. siječnja 2023. godine u 19:00 sati.

Otvoreni pozivi u okviru Međusektorskog potprograma Kreativne Europe za 2023.

U okviru Međusektorskog potprograma otvoreni su pozivi za dostavu projektnih prijedloga kojima je cilj jačanje kapaciteta europskog informativnog medijskog sektora te poticanje inovativnih pristupa u stvaranju, pristupu, distribuciji i promidžbi sadržaja između različitih kulturnih i kreativnih, audiovizualnog te ostalih sektora. 

Europska komisija odobrila isplatu druge tranše od 700 milijuna eura u sklopu Nacionalnog plana oporavka

Europska komisija (EK) odobrila je Hrvatskoj isplatu druge tranše u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) vrijednu 700 milijuna eura, a sredstva će joj stići u slijedećih nekoliko dana.

Posjet Razvojnoj Agenciji Zagreb kolega iz Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije

Teme sastanka bile su: izrada strateškog dokumenta županijskog plana razvoja, priprema i provedba EU projekata, uloga RAZ-e u provedbi Fonda solidarnosti EU.

Europska komisija odobrila Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.

Nakon usvajanja Sporazuma o pratnerstvu u kolovozu 2022. godine i odobrenja najvećeg razvojnog Programa unutar Kohezijske politike – Programa Konkurentnost i kohezija, Europska komisija odobrila je i posljedni program unutar Kohezijske politike kojeg je Republika Hrvatska poslala na usvajanje - Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

U Opatiji otvoreni "Dani regionalnoga razvoja i EU fondova"

 

Dvodnevnu konferenciju pod nazivom "Dani regionalnoga razvoja i fondova EU" organiziralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU. Sudionicima će biti predstavljene nove prilike iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027., programi „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“, „Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.“ i „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Razvojna agencija Zagreb održala je webinar "Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti"

Putem webinara Razvojna agencija Zagreb predstavila je uvjete Poziva "Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti", objavljenog od Ministarstva turizma i sporta. 

Poziv na webinar "Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti"

Pozivamo sve zainteresirane na informativno/edukativni webinar "Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti".


Webinar će se održati u četvrtak 01.12.2022. u 13 sati.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.