Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
Održano javno izlaganje o Strateškoj studiji o procjeni utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba i nacrtu prijedloga Plana razvoja Grada Zagreba 2021. – 2027.

Održano javno izlaganje o Strateškoj studiji o procjeni utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba i nacrtu prijedloga Plana razvoja Grada Zagreba 2021. – 2027.

U okviru otvorene javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. i nacrtu prijedloga Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027., 2. studenog je u organizaciji Razvojne agencije Zagreb održano javno izlaganje.

Izlaganju je nazočila zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec koja je istaknula važnost Plana razvoja kao osnovnog strateškog dokumenta Grada Zagreba.

Ravnateljica Razvojne agencije Zagreb Kornelija Mlinarević prezentirala je sam Plan i pozvala sve zainteresirane da se uključe u javnu raspravu sa svojim prijedlozima i komentarima kako bi konačni rezultat bio što bolji, a što je u interesu svih građana Grada Zagreba. Predstavnica vanjskog izrađivača Strateške studije Eko investa nakon predstavljanja postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO), zaključuje kako je Plan prihvatljiv za okoliš te kako aktivnosti planirane provedbom Plana razvoja neće imati značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.  

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.