Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.

Prihvatljivi korisnici su:
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- tijela državne uprave
- javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S-a
- trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici izvan javnog sektora.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 5.000.000,00 eura, od čega je 3.000.000,00 eura planirano za projekte proračunskih korisnika.

Prihvatljivi troškovi su:
- izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih sustava
- nabava i ugradnja rashladnog sustava koja uključuje i demontažu i zbrinjavanje postojećeg sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova
- stručni nadzor.

Rok za dostavu prijave završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Detaljnije na poveznici.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.