Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...

Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta u sklopu dvaju programskih razdoblja EU-a 2014.-2020. i 2021.-2027., projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje 2014.-2024. i 2019.-2029., te Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma u razdoblju 2014.-2021. i 2021.-2028. U sklopu programskog razdoblja EU-a 2014.-2020., prihvatljivi su EU projekti ako im završeno izvješće nije odobreno do 31. prosinca 2023. godine, odnosno u sklopu programskog razdoblja EU-a 2021.-2027. prihvatljivi su EU projekti ako im završno izvješće nije odobreno do dana objave ovog Javnog poziva.
 
Ukupno raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku ovog Javnog poziva u 2024. godini iznosi 20.000.000 eura.
 
Zahtjev, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalje se preporučeno putem pošte, dostavljačem ili osobnom predajom u pisarnici Ministarstva u zatvorenoj omotnici.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, s naznakom: "Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini - NE OTVARATI!".
Zahtjev se šalje na sljedeću adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb

 
Zahtjevi se zaprimaju od 20. ožujka zaključno do 15. prosinca 2024. godine.
 
Svi pristigli zahtjevi u roku za zaprimanje zahtjeva, biti će obrađeni te će svima koji ispunjavaju administrativne uvjete biti odobreno sufinanciranje sukladno Programu i Uputama za korisnike.
Ako ukupni iznos po prihvatljivim zahtjevima bude veći od ukupno raspoloživog iznosa sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, ministar ima pravo predložene iznose od strane stručne službe Ministarstva proporcionalno smanjiti u skladu s raspoloživim sredstvima.

Više o Javnom pozivu pročitajte na poveznici.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.