Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza

Pozivom se želi pokrenuti ciklus modernizacije autobusnih voznih parkova korisnika. Specifični cilj Poziva je zamjena zastarjelog voznog parka i osiguranje odgovarajuće razine usluge javnog prijevoza na linijama koje su predmet ugovora o javnim uslugama sklopljenim između tijela javne vlasti i prijevoznika.

Odabrane škole za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“

Dana 04. ožujka 2021. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o odabiru prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“.
Navedenom Odlukom Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije predložilo je 10 srednjih škola s područja Republike Hrvatske za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“ koji će se provoditi u školskoj godini 2020./2021.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“

Kroz projekt educira se studentsku populaciju o mogućnostima korištenja fondova Europske unije te informira polaznike o uspješnim EU projektima.

Grad Zagreb potpisao Sporazume o suradnji s INA d.d. i ZET d.o.o. na uvođenju vodika u javni gradski prijevoz

Dana 4. ožujka 2021. godine potpisani su Sporazumi o suradnji Grada Zagreba i INE d.d. te Grada Zagreba i Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. kojima se potpisnici obvezuju na usku suradnju na uvođenju vodika kao ekološki prihvatljivog goriva za čista i energetski učinkovita vozila u voznom parku ZET-a.

Grad Zagreb objavio je Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 9.230.000,00 HRK, a osiguran je u proračunu Grada Zagreba iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Grad Zagreb objavio je Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 823.000.000,00 HRK, a osiguran je u proračunu Grada Zagreba iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Održan drugi ciklus Radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027.

Dana 15. i 16. veljače 2021. u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održani su sastanci s članovima Radnih skupina (Pametna Hrvatska, Zelena Hrvatska, Povezana Hrvatska, Solidarna Hrvatska i Integrirani teritorijalni razvoj) za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027.

U organizaciji Razvojne agencije Zagreb održana je tematska radionica s članovima Partnerskog vijeća Grada Zagreba na temu Urbane obnove zaštićene povijesne cjeline Grada Zagreba

U organizaciji Razvojne agencije Zagreb 10. veljače 2021. godine održana je online tematska radionica na temu Urbane obnove zaštićene povijesne cjeline Grada Zagreba.

Grad Zagreb objavio je Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 1.190.338.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.