Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
Najava Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Najava Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za ulaganje u okviru investicije „C1.6. R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ otvoreno je od strane Ministarstva turizma i sporta u razdoblju od 19. svibnja do 3. lipnja 2022. godine s ciljem prikupljanja komentara i prijedloga zainteresirane javnosti.

Svrha ovog poziva je smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima povećanjem privlačnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, povećanjem njihove kvalitete i produljenjem sezone te poticati razvoj održivih oblika turizma i razvoj javne turističke infrastrukture.

Razdoblje prihvatljivosti troškova započinje s 1.2.2020., a završava s 30.6.2025. godine.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog  poziva.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 930.000.000,00 HRK.

Iznos sufinaciranja: 100%.

Prihvatljivi prijavitelji su: 

Grupa 1.

POSJETITELJSKA INFRASTRUKTURA

a. Jedinice područne (regionalne) samouprave

b. Jedinice lokalne samouprave

c. Javne ustanove

 

Grupa 2.

INFRASTRUKTURA AKTIVNOG TURIZMA

a. Jedinice područne (regionalne) samouprave

b. Jedinice lokalne samouprave

c. Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže

d. Javne ustanove  registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje sportskom građevinom

e. Trgovačka društva u javnom vlasništvu

 

Grupa 3.

INFRASTRUKTURA U FUNKCIJI RAZVOJA LJEČILIŠNOG I WELLNESS TURIZMA

a. Jedinice područne (regionalne) samouprave

b. Jedinice lokalne samouprave

c. Ustanove, koje su registrirane za pružanje lječilišnih, zdravstvenih, wellnes ili SPA usluga u turizmu

 

Detaljnije na poveznici.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.