Razvojna agencija Zagreb pruža informativno – edukativni sadržaj Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-11 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Ulaganja u okviru ovog Poziva ovisit će o indeksu turističke razvijenosti na način da će se primarno ulagati u slabije razvijena turistička područja izvan glavnih turističkih i obalnih područja.

U sklopu ove investicije, ulaganja se odnose na razvoj i/ili prilagodbu sljedeće javne turističke infrastrukture:
Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura,
Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma,
Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma.

Razvojna agencija Zagreb izradila je informativno-edukativni sadržaj Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-11 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti