Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
ZG Razvoj - sufinanciranje provedbe EU projekta

ZG Razvoj - sufinanciranje provedbe EU projekta

Naziv projekta: ZG Razvoj - sufinanciranje provedbe EU projekta

Nositelj projekta: Razvojna agencija Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: Udio sredstava Programa sufinanciranja učešća Korisnika u provedbi EU projekata određuje se u visini do 50 % od vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora

Programski okvir: Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Sažetak projekta: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Program je namijenjen povećanju apsorpcije EU sredstava koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj, jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju. Program predstavlja izravnu pomoć korisnicima u sufinanciranju vlastitih troškova vezanih uz provedbu EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se projektima sufinanciranim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova, sredstvima Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Financijskih mehanizama EGP i Kraljevine Norveške čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanove čiji su osnivači.

 

Date

22 Ožujak 2021

Tags

Provedeni

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.