Održane dioničke radionice u sklopu projekta izrade Plana upravljanja značajnim krajobrazom Savica i parkom Maksimir

Javna ustanova Maksimir, u sklopu provedbe projekta „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“, pokrenula je proces izrade Plana upravljanja značajnim krajobrazom Savica i parkom Maksimir.

Na održanim dioničkim radionicama obrađena je tema korištenja značajnog krajobraza Savica i parka Maksimir te mogućnosti unaprjeđenja vezano uz očuvanje kulturnih i prirodnih vrijednosti.
Razvojna agencija Zagreb putem svojih imenovanih članova u proces izrade Plana upravljanja aktivno sudjeluje u izradi istoga.