Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
Razvojna agencija Zagreb održala je prvu sjednicu Partnerskog vijeća Grada Zagreba u 2021. godini

Razvojna agencija Zagreb održala je prvu sjednicu Partnerskog vijeća Grada Zagreba u 2021. godini

U organizaciji Razvojne agencije Zagreb 20. siječnja 2021. godine održana je online sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba.
Na sjednici Vijeća sudjelovali su predsjednik, zamjenik i članovi Partnerskog vijeća Grada Zagreba kao i djelatnici Razvojne agencije Zagreb, imenovanog regionalnog koordinatora za Grad Zagreb koji obavlja tehničke i administrativne poslove za potrebe rada Partnerskog vijeća.


Nakon pozdravnog govora i usvajanja dnevnog reda pristupilo se izboru predsjednika Partnerskog vijeća Grada Zagreba i njegovog zamjenika. Za predsjednika je izabran prof. dr.sc Mladen Vedriš, koji je nastavio vođenje sjednice. Usvojene su izmjene Poslovnika o radu Partnerskog vijeća Grada Zagreba te je ravnateljica Razvojne agencije održala prezentaciju o provedenim aktivnostima vezanim za važeći strateški dokument. Predstavljene su osnovne informacije o Izvješću o provedbi za 2019. godinu, Zaključku o produljenju Razvojne strategije te usklađivanju Akcijskog plana za 2020.
Zatim je uslijedila prezentacija neovisnog evaluatora o rezultatima Izvješća o vrednovanju tijekom provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. nakon čega se pristupilo otvorenoj raspravi s prisutnim članovima Partnerskog vijeća.
Tijekom diskusije dogovoreno je kako će se u najskorijem razdoblju organizirati tematska sjednica na temu obnove građevina stradalih u potresima, što je Partnersko vijeće prepoznalo kao prioritetni zadatak vezan za važeće, a i sljedeće programsko razdoblje.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.