Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
Odluka o financiranju operacije Ministarstva hrvatskih branitelja „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata“

Odluka o financiranju operacije Ministarstva hrvatskih branitelja „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu hrvatskih branitelja za dostavu prijedloga operacije „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP.04.1.1.28) 20. kolovoza 2020. godine donijelo je Odluku o financiranju operacije Ministarstva hrvatskih branitelja „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata“.

 

Predmetnim projektom unaprijediti će se rad Ministarstva hrvatskih branitelja i drugih javnih tijela koja skrbe o braniteljskoj populaciji kroz razvoj cjelovite baze podataka o Domovinskom ratu, ratnom putu branitelja, stradalnika Domovinskog rata i njihovih obitelji, te tako omogućiti brže postupanje u ostvarivanju statusa i statusnih prava hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, očuvanje iznimno vrijednog arhivskog gradiva o Domovinskom ratu koje se nalazi u opasnosti od nepovratnog gubitka.

Ukupna vrijednost i iznos bespovratnih sredstava za operaciju „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata“ je 81.547.598,63 HRK.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.