Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
EUROPSKI ZELENI PLAN

EUROPSKI ZELENI PLAN

Europska komisija je pokrenula javno savjetovanje o svojem budućem akcijskom planu za ekološku poljoprivredu.

Taj će sektor imati važnu ulogu u realizaciji europskog zelenog plana i postizanju ciljeva utvrđenih u strategiji „od polja do stola” i strategiji za bioraznolikost. Prioritet je Komisije osigurati da sektor ekološke poljoprivrede na raspolaganju ima odgovarajuće instrumente te djelotvoran i usuglašen pravni okvir, koji je ključan za postizanje cilja da 25 % poljoprivrednog zemljišta bude namijenjeno ekološkoj poljoprivredi. Iako je nova uredba o ekološkoj proizvodnji čvrst temelj, sekundarnim zakonodavstvom koje se tek treba donijeti mora se osigurati jednako čvrsta potpora. Zato je na zahtjev država članica, Europskog parlamenta, trećih zemalja i drugih dionika Komisija je predložila da se stupanje na snagu novog zakonodavstva o ekološkoj proizvodnji odgodi za jednu godinu, s 1. siječnja 2021. na 1. siječanj 2022.
Više informacija možete naći na poveznici: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip201548

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.