Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...

Održana 2. sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. na okoliš

U Razvojnoj agenciji Zagreb 27. rujna 2023. održana je druga sjednica Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. na okoliš.

Na sjednici je članovima Povjerenstva prezentiran pregled odgovora na primjedbe na Nacrt prijedloga Plana razvoja i Stratešku studiju o utjecaju Plana razvoja na okoliš te je provedena rasprava o prijedlogu Mišljenja da je Strateška studija utjecaja na okoliš Nacrta Plana razvoja cjelovita i stručno utemeljena.

Nakon iznesenih komentara članovi Povjerenstva jednoglasno su usvojili Mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Studije uz uvažavanje manjih izmjena predloženih na samoj sjednici.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.