„Grad Zagreb ‐ urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti“

Naši projekti

Tematska radionica – gospodarstvo

Tematska radionica – gospodarstvo

U organizaciji Razvojne agencije Zagreb 13. studenog 2020. godine, a u sklopu izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. godine, održana je tematska online radionica za područje gospodarstvo.

 

Uz djelatnike gradskih ureda sudjelovali su i djelatnici vanjskih institucija i ustanova koji su iznošenjem razvojnih problema i potreba u svom području rada te komentarima i primjedbama dali značajan doprinos za daljnji rad u izradi Plana razvoja.
Djelatnici Razvojne agencije održali su uvodnu prezentaciju o zakonskom okviru i provedenim aktivnostima, uključujući Osnovnu i SWOT analizu poglavlja gospodarstvo, nakon čega su moderatori proveli fokusiranu diskusiju o ključnim izazovima i potencijalima sektora gospodarstva.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.