Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na početnom sastanku (kick-off) projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“

Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je na početnom sastanku (kick-off) projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“

Dana 14. lipnja 2022. godine u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održan je početni sastanak (kick-off) projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“.

Projekt provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), a financirano je iz Norveškoga financijskog mehanizma 2014.-2021.

Ciljanje skupine projekta su koordinatori za strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini kao ključni dionici procesa, stoga Vas pozivamo i najavljujemo prvi uvodni jednodnevni događaj, nakon kojega će uslijediti niz projektnih aktivnosti, sa ciljem jačanja strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj.

Cilj projekta je jačanje strateškoga planiranja i jačanje upravljačkih kapaciteta među različitim razinama vlasti, a posebice na regionalnoj i lokalnoj razini. Korisnik projekta je MRRFEU- Sektor za strateško planiranje i upravljanje razvojem.
Očekivani učinak projekta jesu poboljšane vještine i kapaciteti za provedbu Nacionalne razvojne strategije koje će omogućiti praćenje ciljeva i pokazatelja uspješnosti, kao i povezivanje ciljeva i prioriteta na regionalnoj i lokalnoj razini s onima na nacionalnoj razini.

Očekivani ishodi projekta su poboljšane vještine i sposobnosti regionalnih i lokalnih koordinatora relevantne za koordinaciju procesa strateškoga planiranja i provedbu Nacionalne razvojne strategije 2030. na regionalnoj i lokalnoj razini, uspostavljena kultura dijaloga za učinkovitu politiku i donošenje odluka, uspostavljena strateška partnerstva i funkcionalna mreža razvijena na regionalnoj razini za postizanje ciljeva/ciljeva Nacionalne razvojne strategije i ciljeva održivog razvoja.

Glavne aktivnosti na projektu su:

  • OECD-ov izvještaj za Hrvatsku - „Multi-level Governance Report“.
  • Forumi za razmjenu iskustva i znanja
  • Radionice za jačanje vještina i kapaciteta na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.