U organizaciji Razvojne agencije Zagreb održano je online javno izlaganje u okviru postupka strateške procjene utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba na okoliš (SPUO)

Dana  31. svibnja 2022., u organizaciji Razvojne agencije Zagreb kao tijela nadležnog za postupak SPUO, održano je online javno izlaganje u okviru postupka strateške procjene utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba na okoliš (SPUO).

Javne konzultacije održane su radi utvrđivanja sadržaja studije utjecaja na okoliš koja se izrađuje u okviru SPUO postupka. Na izlaganju je ravnateljica Razvojne agencije Zagreb izložila osnovne informacije o Agenciji i Planu razvoja, a stručni izrađivač studije opisao je trenutni status i sljedeće korake u procesu strateške procjene utjecaja na okoliš.

Detaljnija informacija o izradi i rokovima dostupna je na poveznici.