E savjetovanje Nacionalna razvojna strategija

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 12. studenog 2020. godine uputilo je u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nacrt Nacionalne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.

 

Nacionalna razvoja strategija sveobuhvatan je akt strateškoga planiranja koji definira viziju Hrvatske 2030. za čije su ostvarenje identificirani strateški ciljevi i glavni razvojni smjerovi. Nacionalna razvojna strategija predstavlja podlogu za izradu Partnerskog sporazuma i Operativnih programa za novo programsko razdoblje EU 2021. – 2027., kao i za raspodjelu financijske alokacije fondova EU prema područjima ulaganja.

Strategija se sastoji od 4 razvojna smjera i 13 strateških ciljeva. Razvojni smjerovi su : održivo gospodarstvo i društvo, jačanje otpornosti na krize, zelena i digitalna tranzicija te ravnomjeran regionalni razvoj.

Strategija je rezultat uključivog i konstruktivnog dijaloga značajnog broja dionika uključenih u rad Međuresorne radne skupine, kao i sedam tematskih i pet radnih skupina za horizontalne politike. Uz uključivanje svih relevantnih institucija, prilikom izrade održavane su participativne radionice, sastanci s poslovnim sektorom, razvojni forumi koji su održani u nekoliko hrvatskih gradova te brojna druga događanja u kojima su svoj doprinos, kroz različita iskustva i poglede, imali prilike dati brojni građani svih generacija.

Nakon postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Vlada će pripremiti konačni prijedlog Nacionalne razvojne strategije i uputiti ga Hrvatskom saboru na usvajanje.