Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je tri Javna poziva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je tri Javna poziva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javne pozive:

  • Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata poticanja "PLASTIC FREE ZONE" (JP ZO 2/2022)
  • Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. "divlja odlagališta") (ZO-1/2022)
  • Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima (Z0-3/2022)  

Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata poticanja "PLASTIC FREE ZONE" (JP ZO 2/2022)

Predmet poziva je podupirati mjere koje doprinose ograničenju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanju otpadne plastike i drugih vrsta otpada, u zaštićenim područjima prirode.  

Svrha poziva je opremanje javnih ustanova potrebnom opremom u svrhu ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima prirode.

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Pozivu najviše do 150.000,00 kn po podnesenom zahtjevu. Ukoliko učešće Fonda u opravdanim troškovima prelazi iznos 150.000,00 kn, postotna učešće Fonda srazmjerno će se umanjiti. Po ovom Pozivu svaki podnositelj zahtjeva može dostaviti jedan (1) zahtjev. Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 4.000.000,00 kn.

Detaljnije na poveznici.

 

Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. "divlja odlagališta") (ZO-1/2022)

Predmet poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“)  je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš.

Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. "divlja odlagališta") za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave za su/financiranje troškova.  

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave.

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 30.500.000,00 kn.

Detaljnije na poveznici.

 

Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima (Z0-3/2022)

Svrha ovog Javnog poziva je prikupljanje podataka o otpadnim vozilima i lokacijama na kojima se nalaze odbačena otpadna vozila na otocima.

Upute o postupanju u provedbi Akcije uklanjanja otpadnih vozila na otocima sastavni su dio ovog Javnog poziva. Nakon što Fond obradi sve dostavljene podatke, izradit će se Plan provedbe akcija uklanjanja otpadnih vozila koji će se objaviti na internetskim stranicama Fonda (www.fzoeu.hr).

Prihvatljivi prijavitelji sukladno ovom Javnom pozivu su jedinice lokalne samouprave na otocima i jedinice lokalne samouprave na kopnu kojima administrativno pripadaju otoci.

Detaljnije na poveznici.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.