Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
Grad Zagreb u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o. i Razvojnom agencijom Zagreb prijavio projekt pod nazivom „ECO RAI“

Grad Zagreb u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o. i Razvojnom agencijom Zagreb prijavio projekt pod nazivom „ECO RAI“

Grad Zagreb (Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje) u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o. i Razvojnom agencijom Zagreb je dana 23. veljače 2022. prijavio projekt pod nazivom „ECO RAI“ – Procjena, obnova i unapređenje ekosustava u gradovima Središnje Europe.

Projekt je prijavljen na 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021.-2027.; prioritetna os 2: Suradnjom za zeleniju Središnju Europu; specifični cilj 2.4. – Zaštita okoliša u Središnjoj Europi.

Cilj projekta je očuvanje i oporavak urbanih i peri-urbanih zelenih površina kao i obnova šumskih ekosustava na području obuhvaćenim projektom. Predloženi projekt odgovara na izazove i potrebe Programskog područja, a to su gospodarski i ekološki značaj prirodnih dobara i krajolika u gradovima Središnje Europe za koordiniranu valorizaciju i zaštitu biološke raznolikosti i ekosustava.

Projektni konzorcij čine Vodeći partner Grad Zagreb te projektni partneri iz Hrvatske (Hrvatske šume d.o.o. i Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja), Italije (Nuovo Circondario Imolese, Bologna; Venetian Cluster, Venecija te AmbienteParco Impresa Sociale, Brescia) i Slovenije (Gozdarski inštitut Slovenije).

Ukupna vrijednost projekta: 2.405.742,15 EUR

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.