Uputa Upravljačkog tijela

Nastavno na izvanrednu situaciju uzrokovanu virusom SARS-CoV-2, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je uputu o postupanju s ciljem osiguravanja revizijskog traga u slučaju alternativnih modela provedbe aktivnosti korištenjem digitalnih tehnologija.

 

Upravljačko tijelo daje uputu o osiguravanju revizijskog traga za aktivnosti usmjerene na sudionike pripadnike ciljne skupine i/ili osobe koje doprinose ostvarenju mjerljivih ishoda/pokazatelja, a koji obuhvaća kako slijedi:

  • dokaz o provedbi i/ili organizaciji projektnih aktivnosti od strane Korisnika i/ili Partnera na projektu u online okruženju nekim od sljedećih dokumenata: izvješća, bilješke, zapisa, video zapisa, snimke zaslona, ispis i/ili izvatka iz sustava ili online platformi, izrađenih materijala i/ili drugih jednakovrijednih popratnih dokumenata, a ovisno o vrsti i tipu aktivnosti/definiranog ishoda;
  • dokaz o prisutnosti pojedinačnog sudionika i/ili krajnjeg korisnika u projektnoj aktivnosti, iz kojega je moguće nedvojbeno utvrditi podatke: ime i prezime osobe te naziv ustanove ili organizacije, ukoliko je primjenjivo i to putem npr. evidencije, log, zapisa iz aplikacije ili online platforme iz koje je moguće utvrditi identitet osobe te potvrditi datum ulaska / sudjelovanja u aktivnosti, snimak zaslona s pregledom osoba koje su sudjelovale u aktivnosti ili slično;
  • ukoliko sudionici i/ili krajnji korisnici sudjeluju u provedbi aktivnosti u grupama (više od jedne osobe) potrebno je osigurati revizijski trag pojedinačnog identiteta osoba – primjerice ispunjene potpisne liste (potpisna lista u formi slike ili preslike).

Detaljnije upute Upravljačkog tijela molimo pronađite pdfOVDJE.