Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
Održana prva konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba

Održana prva konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba

U prostoru Razvojne agencije Zagreb 15. prosinca 2021. održana je prva konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027. Zbog epidemioloških razloga, dio članova i zamjena članova sjednicu je pratio online.

Zaključak o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća gradonačelnik Tomislav Tomašević donio je 4. studenog 2021. Članove partnerskog vijeća gradonačelnik je imenovao na prijedlog Razvojne agencije Zagreb, imenovanog regionalnog koordinatora za Grad Zagreb. U Partnersko vijeće Grada Zagreba imenovani su dionici razvoja s područja Grada Zagreba, odnosno predstavnici javnog, poslovnog i civilnog sektora, sukladno načelu partnerstva i suradnje te uz uvažavanje načela ravnomjerne predstavljenosti partnera.

Sjednica je započela uvodnim pozdravom ravnateljice Željke Kovačić, koja je do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća vodila sjednicu. U kratkoj prezentaciji ravnateljica Kovačić dala je prikaz zakonskog okvira, sadržaja i metodologije izrade plana razvoja i uloge partnerskih vijeća.
Kao sljedeća točka dnevnog reda predstavljen je prijedlog Poslovnika o radu Partnerskog vijeća koji je zatim usvojen od strane prisutnih članova.

Nakon uvodnog dijela pristupilo se izboru predsjednika Partnerskog vijeća Grada Zagreba.
Predloženo je da se obnašanje dužnosti dodijeli dr. sc. Marijani Sumpor, a g. Branko Ančić da bude zamjena. Nakon prihvaćanja prijedloga, dr.sc. M. Sumpor nastavila je predsjedavanje sjednicom.

Voditeljica odjela Snježana Ivić Pavlovski prezentirala je kronologiju dosad provedenih aktivnosti na izradi Plana razvoja te dosad izrađene materijale: Osnovnu analizu - ocjenu stanja, SWOT - analizu i strateški okvir. Predstavljen je i plan budućih aktivnosti rada Partnerskog vijeća.
Svim članovima bit će poslani radni materijali Plana razvoja radi dostave primjedbi i prijedloga za poboljšanje. Dogovoreno je kako će tema sljedeće sjednice biti rasprava i usuglašavanje izrađenog materijala.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.