Grad Zagreb – zelen, inovativan i održiv grad. Grad solidarnosti i jednakih mogućnosti.

Naši projekti

Poruka

Failed loading XML...
Najava natječaja Interreg Central Europe - od 15.11.2021.

Najava natječaja Interreg Central Europe - od 15.11.2021.

Najavljena je objava prvog poziva unutar programa Interreg Central Europe za 15. studeni 2021. koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Poziv će imati 4 prioritetna područja:

  • Suradnja za pametniju Središnju Europu – projekti koji se odnose na jačanje inovacija te poticanje korištenja naprednih tehnologija. Također, sufinanciraju se kapaciteti za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo. Proračun: 22 milijuna eura.
  • Suradnja za zeleniju Središnju Europu – projekti koji adresiraju okolišne izazove i energetsku učinkovitost te korištenje obnovljivih izvora energije. Unutar ovog prioriteta poticat će se i projekti koji potiču urbanu mobilnost. Proračun: 36 milijuna eura.
  • Suradnja za povezaniju Središnju Europu – odnosi se na projekte koji poboljšavaju transportne veze s ruralnim i perifernim regijama Srednje Europe te koji potiču održiv, inteligentan i intermodalan transport, uključujući poveznice na TEN-T koridore. Proračun: 7 milijuna eura. 
  • Poboljšanje upravljanja za suradnju u Središnjoj Europi – ovaj prioritet potiče projekte koji će poboljšati kapacitete javne uprave na svim teritorijalnim razinama, s ciljem donošenja i implementacije integriranih teritorijalnih razvojnih strategija kroz suradnju. Proračun: 7 milijuna eura.

Prihvatljivi korisnici: javne i privatne organizacije

Stopa sufinanciranja: 80%

Rok za predaju dokumentacije: 23. veljače 2022.

Konkretna natječajna dokumentacija objavit će se 15. studenog, a trenutno je više informacija o prioritetnim područjima dostupno OVDJE.

 

U razvijanju projektnih ideja, posjetite PLATFORMU za pronalazak potencijalnih projektnih partnera.

Kako program Interreg Central Europe obuhvaća Austriju, Hrvatsku, Češku, Njemačku, Mađarsku, Italiju, Poljsku, Slovačku i Sloveniju, dostupna je i Lista prihvatljivih NUTS 2 regija.

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.