Life Urbane Šume – Više Nego Šume /  Life Urban Forest - More Than Forest

Life Urbane Šume – Više Nego Šume / Life Urban Forest - More Than Forest

Naziv projekta: Life Urbane Šume – Više Nego Šume / Life Urban Forest - More Than Forest 

Nositelj projekta: Grad Zagreb - Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

Ukupna vrijednost projekta: 16.713.230,72 HRK

Programski okvir: Program LIFE 2014.-2020. Tematski prioritet za kvalitetu zraka i emisija uključujući urbani okoliš

Sažetak projekta: Ovim demonstracijskim projektom u praksi će se testirati, procijeniti te provesti aktivnosti, razviti integralni model upravljanja i zaštite urbanih zelenih površina, zelene infrastrukture, urbane opreme te vrijednosti urbanih šumskih ekosustava.
Projekt se bavi izazovom usklađivanja očuvanja i zaštite urbanih šuma s potrebama ekonomskog razvoja, valoriziranja socijalnih i ekoloških funkcija šuma i podizanja svijesti o višestrukim vrijednostima urbanih šumskih ekosustava, kako kod javne uprave tako i kod opće populacije. Na području koji obuhvaća projekt još uvijek nedostaje mreža za suradnju koja bi se bavila izazovima koje je identificirao projekt. Drugi je izazov tog područja to što gotovo da i nema sinergije između javnih uprava, znanstvenih i obrazovnih ustanova, akademske zajednice te javnih ustanova koje upravljaju urbanim šumama. Novoosnovana mreža za suradnju koja će nastati ovim projektom će pridonijeti rješavanju izazova u očuvanju urbanih šuma.
Urbane šume u gradu Zagrebu nalaze se na 22 odvojene lokacije i prostiru se na 395,08 ha, raspoređenih uglavnom po sjevernim dijelovima grada na najnižim južnim, jugozapadnim i jugoistočnim obroncima planine Medvednice. Okruženi su gradskim naseljima i obiteljskim kućama, pa ih pod pritiskom smanjuju, što značajno utječe na njihovo funkcioniranje. Također su sastavni dio zagrebačkih zelenih površina i predstavljaju atraktivna mjesta za građane i posjetitelje.

Date

04 Ožujak 2021

Tags

U pripremi